Năm học 2016-2017, trường TH Nghĩa Phương 1 có tổng số 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: Cán bộ quản lý 02, giáo viên 23, nhân viên hành chính 03.

1. Cán bộ quản lý:
- Đồng chí Thân Văn Lăng - Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ;
- Đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư chi bộ.
2. Ban chấp hành Công đoàn:
Đồng chí Nguyễn Duy Thu - Chủ tịch;
Đồng chí Vi Đức Hiếu - Phó Chủ tịch;
Đồng chí Lê Thị Thắm - Ủy viên;
3. Ban thanh tra Nhân dân:
Đồng chí Đào Văn Hùng - Trưởng ban;
Đồng chí Phạm Văn Huy - Ủy viên;
Đồng chí Bế Thị Hiên - Ủy viên;
4. Đoàn - Đội:
- Đồng chí: Vũ Toàn Thắng - Bí thư chi đoàn - Tổng Phụ trách Đội;
- Đồng chí: Vi Đức Hiếu - Phó Bí thư chi đoàn;
- Đồng chí: Nguyễn Trường Duy - Ủy viên;
Đồng chí: Lưu Thị Huệ - Đoàn viên;
- Đồng chí: Nguyễn Thị Linh - Đoàn viên;
- Đồng chí: Bế Thị Hiên - Đoàn viên;
5. 3 tổ chuyên môn:
- Tổ 1:
+ Đồng chí: Đặng Thị Mừng - Tổ trưởng;
+ Đồng chí: Chu Thị Luyến - Phó Tổ trưởng;
+ Đồng chí: Nguyễn Trường Duy - Tổ viên;
+ Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Tổ viên;
+ Đồng chí: Vũ Thị Thắng - Tổ viên.
+ Đồng chí: Nguyễn Thị Nụ - Tổ viên.
+ Đồng chí: Nguyễn Trọng Huân - Tổ viên.
- Tổ 2+3:
+ Đồng chí: Đặng Thị Thúy - Tổ trưởng;
+ Đồng chí: Giáp Văn Thành - Phó Tổ trưởng;
+ Đồng chí: Nguyễn Duy Xuân - Tổ viên;
+ Đồng chí: Dương Thị Dung - Tổ viên;
+ Đồng chí: Bế Thị Trường - Tổ viên;
+ Đồng chí: Nguyễn Duy Thu - Tổ viên;
+ Đồng chí: Lương Thị Thu Hiền - Tổ viên;
+ Đồng chí: Phạm Văn Huy - Tổ viên;
- Tổ 4+5:
+ Đồng chí: Nguyễn Đức Dinh - Tổ trưởng;
+ Đồng chí: Lê Thị Thắm - Phó Tổ trưởng;
+ Đồng chí: Đào Văn Hùng - Tổ viên;
+ Đồng chí: Phạm Văn Huy - Tổ viên;
+ Đồng chí: Đặng Xuân Thao - Tổ viên;
+ Đồng chí: Nguyễn Thị Lý - Tổ viên;
+ Đồng chí: Vũ Toàn Thắng - Tổ viên;
+ Đồng chí: Lưu Thị Huệ;
+ Đồng chí: Nguyễn Thị Linh.
6. Tổ Hành chính:
- Đồng chí: Vi Đức Hiếu - NV YTHĐ - Tổ trưởng;
- Đồng chí: Nguyễn Xuân Hiến - NV kế toán - Tổ viên;
- Đồng chí: Bế Thị Hiên - NV Thư viện - TBĐD - Tổ viên.
7. Bảo vệ nhà trường:
- Ông Dương Đình Hoài