Sunday, 26/06/2022 - 15:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

CÁC TRƯỜNG TRONG XÃ NGHĨA PHƯƠNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19

Công cuộc chống dịch Covid -19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể, và cũng là trách nhiệm công dân của mỗi người.


Tác giả: Nguyễn Duy Thăng
Nguồn: TH Nghĩa Phương số 1