Sunday, 26/06/2022 - 14:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ABC

Trường TH Nghĩa Phương số 1 tổ chức thành công Ngày hội “Vệ sinh trường học” năm học 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 25/ KH-PGD&ĐT ngày 02/10/2020 của Phòng GD&ĐT Lục Nam về việc xây dựng mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” và tổ chức ngày hội “Vệ sinh trường học” năm học 2020-2021. Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2020, trường TH Nghĩa Phương số 1 long trọng tổ chức Ngày hội “Vệ sinh trường học” năm học 2020-2021.


Tác giả: Nguyễn Duy Thăng
Nguồn: TH Nghĩa Phương số 1